Medier viktiga för det dagliga livet

Cyberstats rapporterar siffror för hur viktig ett media är för amerikanska “Heads-of-Households” – typ den som är ansvarig, bestämmer hemma (barnen?)

  • 59% Lyssna på musik (högst rankat i åldersgruppen 18-24)
  • 53% Använda datorn (högst rankat i åldersgruppen 45-54)
  • 51% titta på TV (högst rankat i åldersgruppen 65 och uppåt)
  • 38% titta på biofilm
  • 31% se foton
  • 16% se hemmavideos

i intressanta måste man också titta på medierna. Lyssna på musik är en relativt icke-engagerande mediaupplevelse, precis som att TV-tittande är. Användande av dator handlar om aktivitet och aktiva val vilket bio också till viss del är. Att se foton är också en aktivitet – det handlar inte om att bara titta utan ofta i socialt samspel minnas och prata om dem. Där får just hemmavideofilmerna ett problem – det är en aktiv social aktivitet: det handlar om minnen och personer som man har relationer till, men rent funktionsmässigt är det en icke-aktiv aktivitet där den sociala interaktionen stör flödet.

Om man tar dessa två: Icke-aktiv aktivitet
Lyssna på musik
Titta på TV

och jämför det med fr a Aktiv aktivitet
Använda datorn
blir siffrorna möjliga att ifrågasätta, eftersom både att lyssna på musik och att titta på TV är möjligt att göra samtidigt som man använder datorn.
Man kan misstänka att undersökningen visar att generationen 45-54 ser datorn som en “ny” sak, utöver de vanliga media och därmed blir det en viktig del av livet medan man kan tänka sig att 18-24-gruppen är van vid datorer och ser det mer som vilken annan sak som helst. En självklarhet som snarare handlar om kommunikation än media.

Man kan nog misstänka att den yngsta gruppens musiklyssnande både direkt (mp3) och indirekt (p2p-fildelning) bygger på att använda datorn.

En preliminär slutsats man kan göra är att datorn ändå har en stark, mycket stark ställning även i hemmen. Om man tänker sig att den yngsta gruppens prioritering av musiklyssnandet bygger på datoranvändande och att gruppen av baby-boomers prioriterar datorn framför TV-tittande måste man se att det är oerhört viktigt för reklambranschen att lyckas skapa format för att kommunicera online. Det är markant att print inte finns med, vilket i och för sig faktiskt visar sig i andra undersökningar; att en daglig konsumtion av printmedia tillhör en viss del av befolkningen och i USA har TV många gånger tagit över morgontidningen i de breda lagren.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *