En mediakaka till kaffet?

IRM kommer att redovisa en medieutrymmeskaka i stället för att nöja sig med att redovisa traditionella media respektive andra medier. IRM har tidigare redovisat den Stora Mediakakan och kommer att fortsätta med det.

“…det har hänt så mycket inom mediemarknaden de senaste tio åren. Aktörerna efterfrågar mer omfattande redovisning oftare. Den här nettoredovisningen av köpt medieutrymme ger en mer heltäckande bild av hur marknaden utvecklas” Elisabeth Trotzig, IRM.

De separata siffrorna för nettoförsäljningen av utrymme i traditionella medier (morgonpress, kvällspress, populärpress, fackpress, tv, text-tv, utomhus, bio och radio) och andra medier (Internet, DR, gratistidningar och annonsblad) kommer att slås ihop och bilagor i dagspress och populärpress och sk vägledande medier (katalogannonsering) tillkommer.
(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *