Journalister är dåliga på att svara

16 procent gör alltid research inför sina artiklar. 27 procent av journalisterna gör sällan eller aldrig research (svarsalternativ: nästan aldrig eller i en del fall). Research är för de allra flesta liktydigt med ett besök på sökmotorer som Google eller Yahoo: 80 procent använder internets sökmotorer alltid eller väldigt ofta.

Dagens Media skriver om Newsdesks undersökning. Problemet är bara att företaget dels samlat in adresserna till respondenterna själva och att endast 13% av de mer än fyra tusen tillfrågade hade svarat.

Dagens Media visar själva på problemet – om de orkat göra lite research om statistik hade de insett att en svarsfrekvens på 13% och ett urval som inte är i sig statistiskt säkerställt gör att undersökningens resultat är slumpvisa (ej statistiskt säkerställda) utan helt meningslösa. Ett sånt litet dataunderlag gentemot både hela populationen (alla journalister) och de tillfrågade innebär att man inte kan dra några som helst slutsatser förutom att journalister är oerhört ointresserade av att svara på enkäter som sitt eget yrke.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *