Överdriven webblogtrend

Blogger-trenden (som den här sidan är en del av) verkar större än den verkligen är. The Pew Internet and American Life Project fann att bara 2-7% av vuxna amerikanska Internetanvändare hade skapat sig en blog. Av dessa var det endast tio procent som uppdaterade dem dagligen. Av alla användare av Internet var det bara cirka elva procent som läste andras bloggar. (iMedia Connection)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *