När mobilen blir en marknadsplats

“The biggest thing is the personal nature of a wireless telephone — it’s always on. It’s always present,”

Mark Grindeland, vice ordförande och en av skaparna av m-Qube Inc., som har kontrakt med NFL, AOL, P&G och sjutton andra stora företag att låta den mjukvara m-Qube tagit fram sköta hanteringen av SMS- och MMS-annonsering.

Tanken är att kunden själv kommer att söka upp mer information. Kunden ringer för att få kuponger och andra möjligheter att motta erbjudanden. Ett femsiffrigt nummer används som ett sorts kortnummer i annonsören och därmed får de direkt feedback på sin reklam.

Procter & Gamble Co. is using 3-2-7-3-2 — DARE2 — to promote its Clairol Herbal Essences hair-color products. The Weather Channel has registered to secure 4CAST, STORM and RADAR for on-demand weather updates. Coca-Cola Co. already is inviting people to call COKE for a shot at winning prizes. (It set up its four-digit code before the five-digit standard was established.)

Branschen menar att genom textmeddelanden skapas en mindre irritation och att sköta sina opt-in-överenskommelser med kunderna ska det bli en god relation utan större irritationer mellan företag och kund. Coca-Cola ser detta som en nästintill livsnödvändig teknikutveckling genom att deras målgrupp är mobil: både när det gäller hur de rör sig i det fysiska rummet men också utifrån deras höga innehav av mobila enheter.

Analytiker menar att det bara om några år kan handla om en marknad på fem miljarder dollar och eftersom hälften av amerikanerna äger en mobiltelefon. Just kortnummer-metoden har använts i Europa, men då för att betala mindre summor (p-platser mm) eller för undersökningar och i Asien har opt-in-förfarandet inte fungerat så bra som det måste. (MSNBC)

Just mobiltelefonerna är nästa stora möjlighet och utmaning när det gäller att kommunicera varumärken och att skapa sug efter köp. Det som jag kan se är att det kommer vara en farlig väg att gå innan man kan använda en mer variabel kommunikation: att man kan skicka ut just de meddelanden som konsumenten har nytta av. Dagens tonåringar är lika reklamtrötta som deras föräldrar och ännu en teknisk mojäng som sprutar ur meningslös reklam innebär att vi närmar oss en sorts kritisk massa av kommunikation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *