OMD kikar i framtiden

Mediabyrånätverket OMD är en viktig faktor i den globala delen av branschen och har blivit utsett till årets mediebyrå av AdAge Global. Nätverkets chef tittar i kristallkulan:

° Dagspress tappar i både läsare och vikt för marknadsföring. Ryktet om dagspressens död är överdrivet men det är inte ett ungt och friskt medium.

° dr blir viktigare och viktigare genom att företagen lär sig att optimera vad som skickas till vem. Utskicken måste bli mer relevanta för mottagaren. Genom detta blir det mer ekonomiskt intressant att använda god dr – tryckkostnaderna mindre och genom digitaltryckerierna kan man trycka mindre serier och få en större flexibilitet.

° Internet ökar när det gäller att nå effekt och därigenom ge avkastning för reklaminvesteringarna. Att bli bättre på att integrera Internet i mediamixen innebär att marknadsföringen blir mer helhetsinriktad.

° Mobila medier har en framtid av ökande effekt. Fortfarande i sin linda och svårt att optimera en relevant integration i mediamixen.

° Populärpress (tidsskrifter) får en annan vikt i en mediamix genom att den branschen blir mer och mer specialiserad, tidningar hittar mindre nischer där de når en mindre men mer engagerad målgrupp. För en marknadsförare innebär det att man lättare kan hitta den målgrupp man vill nå och optimera sin kommunikation via en eller ett par magasin.

° Radio är åtminstone internationellt ett intressant medium, som bakgrundsmedium bäst för integrerad reklam – sponsrad och programdriven marknadsföring.

° TV håller på att förändras till att bli mer av ett bakgrundsmedium än något som man aktivt tittar på. Framförallt reklamfinansierade kanaler använder sig av program som fungerar som bakgrundsskval. TV-apparaterna finns numera på fler ställen i ett hem än i vardagsrummet och därmed blir reklamen en integrerad del av vardagen. Faran för TV-reklamen är PVR-maskinerna som kommer, där man spelar in program på en hårddisk och får både möjligheten till time-shifting och att hoppa över reklam.

° Utomhus (billboards) har en fortsatt stor plats i mediamixen men det måste till nya mer udda och stora format som väcker uppmärksamhet på ett annat sätt än de traditionella tavlorna.

Det allra viktigaste är att finna en “stark och beskrivande kommunikationsprocess för att man ska komma fram till en stark kanaloberoende idé för varumärket/målgruppen”. (Sälj- och marknadsföring #062003)

*för oss som levde vår ungdom i 80-talets synthsubkultur är OMD också ett band: Orchestral Manouvers in the Dark vars stora hit var “Enola Gay”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *