Webbens räckvidd ökar

Det är lika vanligt att för svenska folket går in på en webbsida som att de lyssnar på kommersiell radio. Fr a ungdomar använder webben mycket – hela 58% av 16-24åringarna besöker en webbplatser under ett dygn. Dock har inte dagstidningsläsandet gått ner – fortfarande är det närmare åttio procent av unga som läser en dagstidning. Ungdomarna leder den oerhört svaga tendensen till flytt mellan medier. (TU – webben ökar i räckvidd)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *