Reklam som stör

Den reklam som avbryter något får mindre goda betyg än den reklam som är mer synkron med själva formatet och formatets innehåll.

Åsikter om reklam bygger mycket på vana. Det är annonser i press som får högsta betyg, tillsammans med bio och även utomhusreklam. Låga betyg sätts på reklam i etermedier liksom reklam på Internet (banners och epostreklam). (TU – Störande reklam)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *