Textbaserad reklam

Vi tar in bilder mycket mycket mer än vi tar in ord. Bilden har fått en större och större plats i reklam under 80- och 90-talen. Om man jämför den reklam som Sören Blanking gjorde med dagens är mängden text försvinnande liten idag. Visserligen är det en förändring på gång (se ex vinnande reklam från skolboksproducenterna liksom reklamen för ett bättre arbetsliv från SIF). Copywriterbyrån Satellit vill slå ett slag för texten som kommunikativ form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *