Strategisk kommunikation

“strategisk kommunikation…det innebär i korthet att kommunikation i sig inte har något värde. Det är hur kommunikationen bidrar till affärsmålen som är det intressanta, där ligger det strategiska tänkandet.”

Helena Giertz, informationsdirektör Procordia Food (Dagens Media #7-03).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *