Munnen starkare än formen

Quickwise har gjort en undersökning över hur trovärdiga olika informationskanaler är för konsumenten. Högst upp, nästan lika mycket trovärdighet i alla, är råd från experter, råd från experter i vänkretsen, råd från vänner och lägst i trovärdighetsskalan ligger uttalanden av uttalanden av kändisar, information från chatter och dylikt, TV-reklam. Annonser i tidningar ligger rätt bra till liksom företagshemsidornas information. (Dagens Media)

Det är viktigt för företagen att kommunicera sina visioner och produktfördelar internt likaväl som externt. För de anställda i ett företag är också vänner till konsumenter (och kanske ses som ‘experter i vänkretsen’) vilket gör det till ett vågspel att inte satsa rejält på reklam internt, fr a i större företag. En produkt för en byrå skulle helt klart vara att jobba fram hur företagsledning ska kommunicera med sina medarbetare rent reklammässigt. Om en person, anställd i ett företag, säger något som innebär att varumärket och / eller produkten får en negativ klang i vänkretsen så innebär det en förlust. Detta då man i värsta scenariot kan tänka sig att word-by-mouth fungerar som ringar på vattnet.

Likaså är det viktigt (visar undersökningen) att butikspersonal och säljare är väl utbildade på de produkter man som företag har till försäljning eftersom butiksanställdas åsikter smäller högre än annonser och dylikt.

Det är klart så att det borde göras ännu mer djupgående undersökningar om hur människor använder information från företagens egna hemsidor. Klart är att man kan se att säljet av webbsajter för företag kan ökas på.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *