Sånt här ger mig ont i magen

Här är Arbogas nya logotyp:

Frasen ”Plats för inspiration” är nyckeln i varumärket Arboga, tycker arbetsgruppen. Platsen ska tolkas både fysiskt och mentalt. Arbogas medeltida stadskärna och den omgivande naturen beskrivs som en plats för inspiration, liksom det att boendet i småstaden Arboga skapar mental plats för inspiration. Även stadens rika historia och starka kultur- och föreningsliv ska tolkas in i budskapet.

Alltså – de säger att det är en “fras öppen för tolkning” men samtidigt finner de det nödvändigt att förklara vad som ska tolkas in i det hela. Nåt var uppenbarligen trasigt redan från början… Hela upplägget är way out för akademiskt och saknar någon som helst grund i marknadsföringstänk.

(tipstack Martin)

One thought on “Sånt här ger mig ont i magen

  1. jesper

    Lustigt att så mycket marknadsföring av små svenska orter/kommuner går ut på att det finns “plats (ev.utrymme) att leva/tänka/vara kreativ/känna/whatever”.
    Med tanke på all plats vi på landsbygden har borde inte allt vårt levande, kännande och inspirerande skapande resultera i mer av nationellt intresse?

    Jag gillar ärlighet. Skriv “i brist på annat har du…” framför. Det tänker många ändå. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *