Omform: Peter

Second Life ur ett marknadskommunikativt perspektiv.
Second Life är en morphning mellan PR och reklam, det är något helt nytt. PR 2.0 (sic!)

Börjar med detta:

Det är få tjänster som fått så mycket skäll som Second Life. Samtidigt är det oerhörda mängder personer som är där, även om SL är ett marginellt uttryck när det gäller sociala medier. Koster har länge jobbat med olika 3D-communitys och bland annat Ultima. När den tvådimensionella webben går mot 3d-världen men på webbens villkor och inte på 3d-världens villkor. Och Koster har släppt Metaplace. Och det visar att webben i framtiden kommer att vara tredimensionell. Men med chunkifieringen inbyggd. Om Second Life är 3d-webbens America Online så är de nya mer mottagliga och användarinriktade.

De som är bäst är det som är populära – och det som är bäst måste andra titta på och förstå.

[[Second Life]] visar på några olika perspektiv:

  • Facebook mm ger en ny intimitet
  • nya möjligheter att uttrycka sig och uppleva
  • en delad upplevelse
  • simuleringar
  • dating även om det fortfarande är problem med att veta vem som egentligen sitter bakom tangentbordet
  • produktlanseringar, strejker och partyn

3d-världarna är inte byggda utifrån ett kommersiellt perspektiv utan utifrån ett science-fictionperspektiv.

Berättar om IBM-strejken på Second Life och den startar imorgon.
Peter visar exempel i realtid från Second Life. Bland annat i voicechatläget…
Second Life: tänk inte IRL utan tänk något annat.
Kombinationen av olika medier är intressant och i nåt läge måste dessa två gå ihop.
GUI är en stor utvecklingspotential för såna här verktyg. Och när flyttar Google Adwords in i Second Life?
Nyhetsbyråerna har tidigt gett sig in i Second Life.
Själv prövade jag lite Second Life-stalking av Peter :)

One thought on “Omform: Peter

  1. Pingback: JMW Kommunikation » Blog Archive » JMW på Omform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *