“Jag vill ha en sajt när jag konfirmerar mig”

Via Beta Alfa hittar jag Björn Fants tankar om att (vissa) företag inte behöver en sajt. Jag har själv de senaste månaderna funderat över frågan och Fant sammanfattar det briljant:

Företag är fortfarande fast i tankesättet att webben ett bibliotek av digitala dokument. Tack vare sökmotorer ska vi istället tänka på Internet som en enorm databas där vi prenumererar på information (RSS) läser rapporter om trender (bloggar) och hela tiden samarbetar i att bygga upp naturliga relationer mellan data (tags och sociala nätverk) för att det ska bli lättnavigerat.

Fant bygger sina tankar på en artikel i ClickZ av Sean Carton som påpekar ett av de stora problemen idag, i brytningen mellan Web 1.0 och Web 2.0:

In many ways, they’re [företagssajter;mitt påpekande] publications about our companies, designed to provide a positive brand experience fine-tuned to what we want to tell visitors about ourselves.

Vem bryr sig? Pratade med min kompis Peter på Papangoo om detta och det är ju just det här som är ett problem – att många byråer sitter fast i ett Web 1.0-tänkande, eller är för svaga/rädda om kontot för att utmana kundernas bild av vad de vill ha. Och många gånger kanske också beroende på okunskap om vad som faktiskt håller på att hända inom internetutvecklingen.
Själv sitter jag och skriver på ett koncept där vårt förslag är att använda sig av andra arenor – de arenor som målgrupperna själva valt. Att skippa microsajt-frenzyn. Att faktiskt våga bli en del av något annat och på så sätt till viss del bli en del av den informationen som flödar via just den kanalen. Det är för många företag otäckare men för mig finns det egentligen bara en sak man måste göra: känna sitt varumärke och våga skapa relationer med sina användare/kunder/konsumenter/målgrupper på gemensam grund och i respekt för såväl arenan som för dem man vill prata med.

3 thoughts on ““Jag vill ha en sajt när jag konfirmerar mig”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *