Spot the difference 5

Leo Burnett och Tre Vänner har gjort en rätt annorlunda pensionsspararfilm för Alecta. Äntligen skulle man vilja säga.

En skön enkel men effektiv copy och film: Toyota Celica It looks fast (hattip Silverfisken)

Bianco Footwear har en så läskig idé i sitt reklamkoncept att man gillar det: Hands are so last year.

Det var ibland bättre förr: Dodge Charger 1970 (hattip Silverfisken)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *