Hur mycket kan ett hamburgervarumärke vara

Advergirl dissar CP+B och den senaste versionen av deras reklam för Burger King. Och jag kan vara böjd att hålla med henne:

Dancing chickens, the costumed King, objectified showgirls, WWII-era illustration, NASCAR, Superman… can a burger ad budget really be all things to all people?

(advergirl som hittade det via Exit Creative)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *