Amerikanen och TV:n

Enligt de senaste undersökningarna har medelamerikanen TV:n påslagen mer än 8 timmar per dag. Bland annat ifrågasätter såväl Resumés Magnus Örvell som JMW-blog de flaggningar av att mediaköpen kommer under kommande år lär förflyttas från TV-mediet till enklare och mer mätbara medier som online och produktplaceringar etc. (Mediaweek och Ad Age)

Det är skillnad mellan att ha en TV påslagen och att titta på den. Tidigare undersökningar har visat att TV:n mer och mer används som en radio – ett konstant omedvetet brus. Det innebär därmed att reklam på TV borde göras mer lik radioreklam – att använda ljudmärken och arbeta mer med ljud och voice-over. Å andra sidan blir det tråkigare reklam.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *