7 thoughts on “MIT gör blogundersökning

  1. dabitch

    Källhänvisning: Jag såg den här först och i en kommentar hos kullin straxt efteråt! ;)

    Nå, nu har jag lagt mina svar till stacken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *