RSS versus email

Alex Barn har gjort en jämförelse mellan fördelar och nackdelar med marknadsföring med hjälp av RSS respektive email. Han har samlat argumenten för och emot – exempelvis att email kan vara störande om inte opt-in fungerar. RSS är opt-in per definition.

Faktiskt oerhört bra och ingående lista av argument. (Email v RSS, let us move on… via Adverblog)

One thought on “RSS versus email

  1. Pingback: deep|edition » Udda spam #2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *