Mediavalen skapar värden

En magisteruppsats från Handels visar på att ett kreativt mediaval ger högre uppmärksamhetsvärde än ett vanligt traditionellt val. Medelvärdet både i reklamattityd, varumärkesattityd och trovärdighet var högre för de kampanjer där mediavalen bestod av mer oväntade medier (ett ägg med taglinen: Trygg Försäkring – ditt skyddande skal som ett exempel).

Slutsatsen som skribenterna drar är att mottagaren är medveten om reklam när den sänds via ett traditionellt medium och skapar en skeptisk inställning medan ett kreativt mediaval innebär att man kommer bakom vissa av dessa spärrar. (Dagens Media).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *