Decentralisera kreativiteten

I en uppsats har Jan Kristenssen vid Karlstads universitet visar att just att använda målgruppen som fokus för en produkt innebär en högre grad av goda kreativa idéer och lösningar på problem som kan uppkomma med en produkt eller tjänst.

Forskningen gick ut på att en grupp försökspersoner utrustades med varsin mobiltelefon och fick ringa upp 350 kronor, och efter det kom de att ha många goda förslag till förbättringar både när det gällde själva telefonen men också telefonitjänsten.

Att aktivt använda sig av kundernas förslag är inte bara god RM utan också rent vinstgivande eftersom det oftast är så att kreatören sitter för nära själva tekniken/tjänsten och kan bli blind för de möjligheter som finns. Det viktiga blir att koppla samman idé och kunskap och låta dem korsbefruktas. (ComputerSweden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *