B2B-sanningar

Michael Hollesen, VD Gester & Co

“BtB-annonsörer efterfrågar kostnadseffektivitet, men miljön spelar en oerhört stor roll. Det gäller att synas på rätt ställe. Också räckvidd är viktigt…” .

Jens Welin, nordisk VD Sandberg Starcom.

“En träffsäker placering i rätt miljö, med kvalitativt redaktionellt material, till rätt pris, är det som betyder mest för våra BtB-kunder i medievalet.”

“…möjligheterna att göra institutionell eller corporate reklam på TV är mycket begränsade, räckvidden är för låg.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *